Door Redactie op 13 februari 2017

Ommezwaai: Kamermeerderheid nu wèl vóór hulp in het stemhokje

Tijdens de ‘Landelijke Kiezersdag voor mensen met een lichte verstandelijke beperking’ op 11 februari jl. lieten de aanwezige partijen, goed voor een ruime Kamermeerderheid, weten voorstander te zijn van hulp in het stemhokje aan deze groep. Nu mag dat op grond van de Kieswet niet. Een voorstel om het mogelijk te maken, werd vorig jaar nog door een Kamermeerderheid verworpen.

Voorschrift uit VN-verdrag

In een brief aan Minister Plasterk wijzen MEE NL en VGN op artikel 29 van het ‘VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’. Dit artikel ‘Participatie in het politieke en openbare leven’ schrijft onder meer voor dat “aan mensen met een beperking op hun verzoek moet worden toegestaan zich bij het uitbrengen van hun stem door een persoon van hun eigen keuze te laten ondersteunen.”

Kieswet staat het nog niet toe

In de Kieswet is wel bepaald dat tenminste 25% van de stemlokalen en stemhokjes toegankelijk moet zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Een amendement van D66 en SGP om het mogelijk te maken om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen is vorig jaar door een Kamermeerderheid weggestemd.

Aanwezige partijen unaniem vóór

In het aangezicht van de aanwezigen op de Landelijke Kiezersdag verklaarden alle aanwezige vertegenwoordigers van 10 politieke partijen voorstander te zijn van de mogelijkheid om hulp in het stemhokje te bieden aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Aanwezig waren vertegenwoordigers van PvdA, VVD, D66, GroenLinks, CDA, SP, CU, SGP, PvdD en 50Plus. Voor VVD, CDA en SP betekende dit een ommezwaai, want een jaar geleden stemden zij tegen het amendement, samen met de PVV, die op de Landelijke Kiezersdag afwezig was.

Wijziging Kieswet nodig

Bij de komende raadsverkiezingen zal hulp in het stemhokje voor mensen met een verstandelijke beperking wettelijk niet mogelijk zijn. Mee NL en VGN dingen er in hun brief aan Minister Plasterk op aan om met een voorstel te komen voor wijziging van de Kieswet, zodat dit geregeld is vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2018.

Lees meer over het verloop van de Landelijke Kiezersdag op de website van VGN.

Redactie

Redactie

De redactie bestaat uit de voorzitter en de ondersteuners van de Drentse Werkgroep Toegankelijkheid, respectievelijk Hans Hornstra,  Willeke Hoiting, Albert Huizing en Luuc Christensen.

Meer over Redactie